Kunst Uit Eigen Provincie

Met de tentoonstelling “Kunst Uit Eigen Provincie” willen wij iedereen de gelegenheid bieden kennis te maken met verschillende kunstvormen en kunstuitingen, d.m.v. het exposeren van werk van kunstenaars uit de regio. Ook beginnende kunstenaars zijn van harte welkom.

Toegang is gratis. Voor €5,- is een catalogus beschikbaar waarin je een overzicht van alle exposanten en hun motivatie, inspiratie en achtergronden vindt. Erg leuk om aan de hand van dit boekwerk door de expositie te lopen.

Belangstellenden voor deelname kunnen zich  tot uiterlijk 15 oktober per mail aanmelden.Bij Kuep@vvsowvt.nl  De kosten van deelname bedragen € 50,00.

De expositie wordt gehouden van 16 december 2020 t/m 2 januari 2021.

Jeugdexpositie in 2020
2020 Is in vele opzichten een bijzonder jaar. Zo hebben we het voornemen om ook onder de bijzondere coronaomstandigheden een kunstexpositie te organiseren. Daarnaast hebben wij het plan om dit jaar een speciale jeugdexpositie toe te voegen aan “Kunst uit eigen provincie”. Dit houdt in dat een van de expositieruimtes speciaal beschikbaar komt voor 12-18 jarige creatievelingen. Wie durft!?

Meedoen!
Wij willen jeugd uit de gemeente De Bilt uitdagen om mee te doen aan deze speciale jongerenexpositie en vragen daarom de Biltse scholen om dit initiatief onder haar leerlingen bekend te maken. Jongeren kunnen zich tot 12 november aanmelden via kuep@vvsowvt.nl.

Wat is kunst?
WVT balloteert niet. We hebben geen “verstand van kunst”, beoordelen niet wat wel of niet kunst is, maar dagen de jeugd juist uit om creatief te zijn. Er kan heel veel!

Deelname voor jongeren is gratis
Deelnemers van de expositie betalen doorgaans een bijdrage in de kosten maar dankzij een donatie en van de Lions Club De Bilt-Bilthoven kunnen wij de jeugdige exposanten gratis laten deelnemen.

Meer informatie
Heb je na het lezen vragen of zoek je nadere informatie dan kan contact opgenomen worden