Lidmaatschap WVT

WVT is een vereniging met leden. Op een paar uitzonderingen na geldt dat u bij deelname aan cursussen en activiteiten lid van onze vereniging dient te zijn. Iedereen kan lid worden. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is het inschrijfformulier in te vullen via de knop hierboven ‘Word lid van WVT’. Komt u liever even langs voor de inschrijving? U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de ledenadministratie. Hier vindt u de tijden van de spreekuren: Openingstijden spreekuur ledenadministratie – VVSO – WVT (vvsowvt.nl)

Algemene voorwaarden lidmaatschap WVT
Wanneer u aan een activiteit van WVT wilt gaan deelnemen dient u lid te worden van onze vereniging.
U betaalt bij inschrijving éénmalig inschrijfkosten.
De contributie van onze vereniging staat los van de activiteit die u wilt gaan ondernemen.

Bij WVT kennen we 2 soorten lidmaatschap:

  • Gezinslidmaatschap / zelfstandig lidmaatschap, voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden, met inbegrip van kinderen tot 18 jaar. 
  • Seniorenlidmaatschap, voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden ouder dan 65 jaar. Wel moet u zelf de wijziging van het lidmaatschap doorgeven als u of uw partner deze leeftijd bereikt heeft.

Het lidmaatschap van onze vereniging is uitsluitend per kwartaal opzegbaar schriftelijk of per mail, leden@vvsowvt.nl.

Wanneer u binnen een half jaar opnieuw lid wordt na opzegging dient u het tussenliggende half jaar te betalen.

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus dient u het gehele cursusgeld te voldoen, cursussen zijn niet opzegbaar, mocht u deze toch willen beëindigen dan kunt u een verzoek met reden van beëindiging indienen bij het Bestuur van WVT door te mailen naar bestuur@vvsowvt.nl, zij nemen hierover dan een besluit.

Wanneer u deel gaat nemen aan één van onze doorlopende activiteiten is dit gedurende het gehele jaar mogelijk.

Bij doorlopende activiteiten is de bijdrage gebaseerd op ca. 36 lessen per jaar. Deze jaarkosten worden per kwartaal in rekening gebracht. Bij de vaststelling van het aantal lessen is rekening gehouden met uitval gedurende de schoolvakanties en tijdens de voorbereidingsweken voor de Rommelmarkt en de expositie “Kunst Uit Eigen Provincie.

Bij doorlopende activiteiten blijft men tot wederopzegging deelnemer.

Het is bij doorlopende activiteiten mogelijk om tijdelijk (maximaal 6 maanden) met ziekteverlof te gaan, u betaalt dan geen bijdrage voor de activiteit. U dient dit tijdig schriftelijk of per mail te melden. Wilt u na herstel weer mee gaan doen, dan dient u dit zelf door te geven aan de ledenadministratie, leden@vvsowvt.nl .

Doorlopende activiteiten zijn per maand opzegbaar met tenminste een maand opzegtermijn en altijd per de eerste van een nieuwe maand. Wanneer u binnen 4 maanden weer aan dezelfde activiteit wilt gaan deelnemen dan dient u de tussenliggende periode alsnog te betalen. Opzeggen van doorlopende activiteiten kan uitsluitend schriftelijk of per mail naar leden@vvsowvt.nl.

Wanneer u in het bezit bent van een U-pas, kunt u uw contributie van de vereniging en eventuele cursusgelden hiermee betalen op één van de spreekuren van de ledenadministratie. U kunt wanneer u hiervan gebruik wilt maken niet tevens gebruik maken van Automatische Incasso.