Lidmaatschap

WVT is een vereniging met leden. Een paar uitzonderingen daargelaten geldt dat je bij deelname aan cursussen en activiteiten lid van onze vereniging dient te zijn. Iedereen kan lid worden. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is tijdens de openingstijden van de ledenadministratie  langs te komen. (Klik hier voor de tijden )

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een kwartaal; het bedrag hiervoor dient bij inschrijving betaald te worden, samen met een eenmalig bedrag van €2,50 administratiekosten.

Je blijft tot wederopzegging lid. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan ontvangen wij deze mededeling bij voorkeur per e-mail.

Wij kennen twee soorten lidmaatschap:

 • Gezinslidmaatschap/zelfstandig lidmaatschap, voor echtparen, samenwonen­den en alleenstaanden, met inbegrip van kinde­ren tot 18 jaar. Dit kost per 1 januari 2020 € 8,50 per kwartaal.
 • Seniorenlidmaatschap, voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden ouder dan 65 jaar. Word je 65? Geef dit actief aan ons door aan de ledenadministratie. Het seniorenlidmaatschap kost per 1 januari 2020 € 6,00 per kwartaal.

U-pas
Wij bieden U-paskorting. Korting wordt verleend op vertoon van deze pas bij de ledenadministratie. Betaling via overschrijving of automatische incasso is niet mogelijk omdat wij de U-pas fysiek moeten scannen.

Cursussen

 • Voor leden is opgeven voor een cursus mogelijk per e-mail, telefonisch, persoonlijk bij de spreekuur van de ledenadministratie of tijdens het dinsdagavond-spreekuur (Klik hier voor de tijden )
 • Jouw inschrijving is pas definitief als wij het cursusgeld ontvangen hebben. In overleg is gespreide betaling mogelijk.
 • Indien een cursus moet worden geannuleerd door te weinig belangstelling, ontvang je natuurlijk het cursusgeld retour.
 • Door u verzuimde lessen door ziekte of andere oorzaken worden in het algemeen niet in mindering gebracht op de bijdrage. In voorkomende gevallen kun je een verzoek indienen bij de coördinatiegroep.

Doorlopende activiteiten

 • Aanmelding voor deze activiteiten is het hele jaar door mogelijk. Ben je al lid, dan gelden dezelfde mogelijkheden en tijden als bij de cursussen.
 • Bij deze activiteiten is de bijdrage gebaseerd op ca. 36 lessen per jaar. Deze jaarkosten kunnen door de deelnemers in vier keer – dus per kwartaal – betaald worden. Bij de vaststelling van het aantal lessen is rekening gehouden met uitval gedurende de schoolvakanties en tijdens de voorbereidingsweken voor Bazar en expositie ‘Kunst uit eigen Provincie’.
 • Bij de doorlopende activiteiten blijf je tot wederopzegging deelnemer.
 • Het is bij deze activiteiten mogelijk om tijdelijk met ziekteverlof te gaan en dus geen bijdrage voor de activiteit te betalen. Meld dit a.u.b. tijdig.  Wil je na herstel weer mee gaan doen, geef dit dan ook weer op tijd door zodat we rekening houden met jouw komst.

  Betalingsmogelijkheden
 • Betaling van contributie, cursussen en doorlopende activiteiten is mogelijk door ons toestemming te verlenen voor automatische incasso. Formulieren hiervoor zijn op aanvraag te ontvangen en via hier te downloaden.
 • Maak je geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kun je de verschuldigde bedragen per bank betalen of persoonlijk tijdens de openingstijden van onze receptie. PIN-betalingen worden gewaardeerd.
 • Betaal je via internetbankieren, vermeld dan ook a.u.b. het lidmaatschapsnummer of adres.
 • Ons bankrekeningnummer is: NL85 INGB 0000 0530 04 t.n.v. VVSO WVT.
 • Graag verzoeken we je betalingen zelf bij te houden. Indien van toepassing ontvang je tweejaarlijks een betalingsherinnering.
 • Voor de activiteiten voor volwassenen geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Beëindiging lidmaatschap en doorlopende activiteiten

 

 • Het lidmaatschap en de doorlopende activiteiten kunnen schriftelijk, per mail of persoonlijk tijdens het spreekuur van de ledenadministratie worden beëindigd.
 • Voor het lidmaatschap dient het lopende kwartaal betaald te worden, bij de doorlopende activiteiten is opzeggen per maand mogelijk.
 • Na beëindiging van het lidmaatschap kun je binnen een periode van zes maanden alleen weer lid worden indien je de contributie van de tussenliggende periode alsnog betaalt.
 • Na beëindiging van deelname aan een doorlopende activiteit kun je binnen een periode van vier maanden alleen weer aan dezelfde activiteit deelnemen indien je het tussenliggende kwartaal alsnog betaalt.
 • Bij inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Niet eens met één van deze voorwaarden? Wil je bezwaar aantekenen? Meld dit, bij voorkeur per e-mail, bij de coordinatiegroep (=het bestuur) van WVT. Zij zijn bereikbaar via info@vvsowvt.nl.