Doelstelling

In de statuten, die in 2003 door de ledenvergadering zijn goedgekeurd, luidt de doelstelling:
De algemene doelstelling V.V.S.O. WVT luidt: “Het bevorderen van de leefbaarheid van buurten en wijken en het vergroten van het welzijn van de bewoners in het werkgebied.”

 

Toelichting
Wij zijn van mening dat welzijnswerk voor iedereen is, inclusief (maar niet uitsluitend voor) kwetsbare groepen. Het bevorderen van leefbaarheid / welzijn is voor ons onlosmakelijk verbonden met de begrippen samenwerken en medeverantwoordelijkheid. Het aanbieden van activiteiten voor en door de bevolking is een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop wij werken. Het feit dat een groot deel van het werk gedaan wordt door vrijwilligers is een vertaling van deze visie. De kracht van deze constructie ligt onder meer in de betrokkenheid van de vrijwilligers en de grote mate van deskundigheid die op verschillende manieren door hen wordt ingebracht. Met deze werkwijze richt WVT zich, naast de hierboven genoemde bevordering van de leefbaarheid, ook op het bevorderen van sociale samenhang en participatie.

 
ANBI

WVT is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de schenkingen, legaten of erfenissen die de stichting verkrijgt, niet belast worden met schenkbelasting of erfbelasting.

Jaarverslag 
Het WVT jaarverslag van 2021 vindt u 
hier.

Werkplan 
Klik hier voor het Werkplan 2022/ 2023. 

RSIN – nummer 

2612872

KvK – nummer 
40476170