Bij WVT kunt u de volgende spreekuren inplannen:


Belasting

Hulp bij het invullen van uw belasting aangifte, de aanvraag van toeslagen. U kunt tevens terecht voor andere belasting gerelateerde vragen.

Rechtswinkel
Juridisch advies bij vragen over bijvoorbeeld arbeids- en huurrecht of bij een burenruzie , een echtscheiding of met betrekking tot gezondheidsrecht. De juristen voeren geen procedures en corresponderen niet met instanties of werkgevers.  


Notaris
Hulp bij het opstellen bij rechtsgeldige documenten, zoals een testament en een hypotheekakte. Of wanneer u een schenking wilt doen, wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden of als u uw erfenis goed wilt verdelen.
Voor de spreekuren van de belasting, rechtswinkel en notaris dient u telefonisch of aan de receptie een afspraak te maken.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (030 228 49 73) 
Maandag 10.00 – 12.00u en 14.00 – 16.00u 
Dinsdag 9.00 – 12.00u en 14.00 – 16.00u 
Woensdag 9.00 – 12.00u en 14.00 – 16.00u 
Donderdag 10.00 – 12.00u en 14.00 – 16.00u 

 

 

Op dinsdagochtenden tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u tevens terecht bij WVT voor de volgende dienstverlening:  

 

Het Sociaal Team (MENS De Bilt):

·         Informatie, advies en praktische ondersteuning.

·         Begeleiding bij het zoeken naar oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

·         Inzet van vrijwilligers en professionals voor specifieke ondersteuning.

·         Indicatie voor maatwerkvoorziening(en) voor bijvoorbeeld een traplift, huishoudelijke hulp, een regiotaxipas, begeleiding of dagbesteding bij een zorgorganisatie.


De Regionale Sociale Dienst:

De RSD, biedt een vangnet voor de inwoners die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Zij bieden begeleiding en hulp bij het vinden van werk, bij het aanvragen van een uitkering of andere vormen van inkomensondersteuning. Ook wanneer er sprake is van schulden, kunnen zij begeleiding bieden bij het oplossen hiervan.