Servicecentrum

Openingstijden receptie

Op onderstaande momenten kunt u bij de receptie terecht voor hulp en informatie

 • Maandag    10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
 • Dinsdag                                 14.00-16.00 uur
  Dinsdagavond  spreekuur  19.00-20.00 uur
 • Woensdag    9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur
 • Donderdag   9.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
 • Vrijdag gesloten

Belastingzaken
Het hele jaar door kunt u bij ons terecht met vragen over belastingzaken, bijvoorbeeld over het aanvragen van teruggave via een T-formulier. Ook kunt u bij ons terecht voor hulp bij het invullen van de aangifte voor de loonbelasting. Onze deskundige vrijwilliger zit dan voor u klaar achter de computer om uw aangifte digitaal te verwerken. Ook als u nog geen DigiD hebt, kunt u bellen; deze wordt dan tijdens uw afspraak aangevraagd. U moet dan wel enkele dagen later terugkomen om de code te activeren.

 • tweewekelijks op dinsdagavond vanaf 19.00 uur na afspraak
 • eerste dinsdag van de maand vanaf 13.00 uur na afspraak

Vanaf 3 maart worden er extra spreekuren gehouden. Hiervoor kunt u vanaf 17 februari telefonisch een afspraak maken zodra u de jaaropgave(n) ontvangen hebt.

Advies en aanvragen van DigID is gratis. Hulp bij het doen van aangifte kost € 10 voor leden, € 20 voor niet-leden.


Rechtswinkel

Tijdens dit spreekuur bent u welkom voor advies over allerlei juridische problemen, zoals bijvoorbeeld huur, koop, uitkeringen, arbeidszaken, echtscheidingen

 • tweewekelijks op dinsdagavond 20.00-21.00 uur na afspraak


Notariszaken

Bij het spreekuur voor notariszaken kunt u terecht met vragen over zaken als testamenten, successie- en schenkingsrecht, het maken van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, het kopen van een huis, het opnemen van een hypothecaire geldlening, het doen van schenkingen, het oprichten van een vereniging of stichting, voogdijbenoeming.

 • 2e dinsdag v/d maand 20.00-21.00 uur na afspraak

Formulieren invullen door de Formulierenbrigade
Voor inwoners van de gemeente De Bilt met een minimuminkomen is het mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen diverse formulieren. Denk aan zaken rondom ziektekostenverzekering, aanvragen AOW/pensioen, studiefinanciering etc. U kunt daarvoor terecht bij de Formulierenbrigade op diverse locaties in de gemeente Zeist, of bij WVT. Iedere dinsdagochtend kunt u zonder afspraken langskomen tussen 9.00-11.30 uur.

Sociaal team
Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar en ouder in gemeente De Bilt die een hulpvraag hebben. Bent u op zoek naar ondersteuning of een luisterend oor? Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Maakt u zich zorgen over een kennis of buur? Met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk, financiën, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties, kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het sociaal team Bilthoven komt wekelijks bijeen bij WVT en heeft op die manier korte lijntjes met onze sociaal werker Gert-Jan Poppink en andere netwerkpartners. Meer informatie over het sociaal team vind je hier.