Over WVT

Vereniging voor Samenlevingsopbouw (V.V.S.O.) WVT is een welzijnsorganisatie met zo’n 4000 leden. WVT biedt een uitgebreid pakket van educatieve, recreatieve, creatieve en sportieve activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er informatiespreekuren en facilitaire ondersteuning voor (bewoners-) groepen. Verder beschikt WVT over een tweetal tennisbanen met kantine.

Binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste beleidsbepalende orgaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd is in handen van de coördinatiegroep, het bestuur van de vereniging. Met de dagelijkse leiding is het dagelijkse team belast. Dit team wordt gevormd door de directeur, adviseur participatie, beheerder en één coördinatiegroeplid.

Vrijwilligers spelen een hoofdrol binnen onze vereniging. Ongeveer 220 vrijwilligers zorgen ervoor dat we het werk kunnen uitvoeren. De werkzaamheden variëren van het geven van cursussen tot het schenken van koffie, uitvoeren van administratieve taken of technisch onderhoud van de gebouwen en terreinen. Iedere vrijwilligers is een schakel tussen de vereniging en de leden/bezoekers.

Naast de vrijwilligers is een kern van betaalde medewerkers onmisbaar. Door de omvang van de organisatie is de combinatie van continuïteit en deskundigheid die personeelsleden kunnen bieden van belang. WVT beschikt voor de beroepsmatige uitvoering van de werkzaamheden over een directeur, een  adviseur participatie en samenlevingsopbouw, een beheerder, twee huishoudelijke medewerksters, een activiteitenbegeleidster en ruim twintig freelance docenten.

Openingstijden gebouw & receptie

I.v.m. de richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus is WVT op dit moment gesloten tot 2 juni 2020! 

 

 Openingstijden gebouw
maandag:         8.30-16.00 uur en 19.00-22.00 uur
dinsdag:            8.30-22.00 uur
donderdag:      8.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
vrijdag:              8.30-18.00 uur
zaterdag:          9.30-10.30 uur

Spreekuur ledenadministratie voor inschrijvingen en betalingen
Maandag:        19.00-20.00 uur
dinsdag:           19.00-20.00 uur
woensdag:       10.00-11.00 uur
donderdag:      13.00-14.00 uur

Openingstijden receptie
maandag:        10.00-12.00uur en 14.00-16.00 uur
dinsdag:                                             14.00-16.00 uur
dinsdag:           spreekuur:              19.00-20.00 uur
woensdag:       9.00-12.00 uur. en 14.00-17.00 uur
donderdag       9.00-12.00 uur en  14.00-16.00 uur
vrijdag:             gesloten