Op 21 september 1923 werd, op initiatief van verschillende bewoners in Bilthoven, de Buurtvereniging “Tuindorp” opgericht. Deze vereniging stelde als doel: “Het organiseren van kinderfeesten en het behartigen van de algemene belangen der buurt”.

Na de tweede wereldoorlog werden er naast de feesten allerlei cursussen georganiseerd en werd er voorlichting op algemeen gebied gegeven.

In 1954 werd de naam van de vereniging omgezet naar “Wijkvereniging Tuindorp” (WVT). Tevens werd de doelstelling aangepast tot “het behartigen van de belangen van de bewoners van Tuindorp-Bilthoven, zowel op cultureel als geestelijk gebied, speciaal nuttig en aangenaam bezighouden van de kinderen der buurtbewoners, door middel van cursussen voor handenarbeid en muziek, het beoefenen van sport, het houden van filmlezingen en het organiseren van kinderfeesten”.

Op 21 september 1973, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, werd de verenigingsnaam weer aangepast naar “Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT”.