Op 21 september 1923 werd, op initiatief van verschillende bewoners in Bilthoven, de Buurtvereniging “Tuindorp” opgericht. Deze vereniging stelde als doel: “Het organiseren van kinderfeesten en het behartigen van de algemene belangen der buurt”.

De oprichtingsvergadering vond plaats in het schaftlokaal van Inventum aan de Leijenseweg 101 in Bilthoven. Het eerste bestuur bestond uit J. W. Beckers, voorzitter, G.C. Bik, secretaris, Joh. ter Stal, penningmeester en vier bestuursleden. In 1927 opende burgemeester Van Heemstra een kinderspeelplaats in het Tuindorp. De speeltuin lag tussen de Konijnenlaan en de Hazenlaan.(Foto Utrecht in Woord en Beeld 27 april 1927)

In 1954 werd de naam van de vereniging omgezet naar “Wijkvereniging Tuindorp” (WVT). Tevens werd de doelstelling aangepast tot “het behartigen van de belangen van de bewoners van Tuindorp-Bilthoven, zowel op cultureel als geestelijk gebied, speciaal nuttig en aangenaam bezighouden van de kinderen der buurtbewoners, door middel van cursussen voor handenarbeid en muziek, het beoefenen van sport, het houden van filmlezingen en het organiseren van kinderfeesten”.

De wijk Tuindorp groeide en ook de buurtvereniging werd groter, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten tijdelijk gestopt. Pas na de bevrijding bloeide de vereniging weer op, vooral toen midden jaren vijftig de woningbouw weer toenam. Er ontstond een heel nieuw wijk met flats van de Groenekanseweg tot aan de spoorlijn. Hierdoor nam ook het leden aantal toe.

In 1959 werd een houten gebouw neergezet aan de Talinglaan 10. Dit bleek al gauw te klein, waardoor het bestuur besloot om jaarlijks in november een bazaar te organiseren om geld op te halen voor een nieuw, door eigen leden te bouwen, stenen gebouw.

Op 21 september 1973, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, werd de verenigingsnaam weer aangepast naar “Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT”.9