WVT is niet alleen een activiteitencentrum maar levert ook graag een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid van wijken en buurten: het traditionele opbouwwerk. Vragen die daarbij spelen kunnen de volgende zijn: Waar ontstaan onveilige situaties? Hoe worden de bestrating en de plantsoenen onderhouden? Zijn er plekken met overlast van rondhangende jongeren? Zijn er buurten met sociaal-maatschappelijke problemen? Etc. In de wijken spelen bewonerscommissies de hoofdrol. Het is vooral aan hen om te bepalen welke ontwikkeling voor hun wijk het beste is. Zij kunnen bij WVT terecht om advies, ondersteuning en in speciale gevallen zelfs begeleiding. Het opbouwwerk van WVT zal de taak van de bewonerscommissies niet overnemen.

We proberen op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid op het gebied van speelterreinen, wijkgericht werken, ruimtelijke ordening, groenbeleid, etc. Stel gerust je vragen. En komen wij er niet uit dan zijn er altijd de contacten met diverse instanties zoals de woonstichting, de gemeente, wijkpolitie, jongerenwerk en sociaal team.

Het werk van bewonersgroepen heeft niet alleen met problemen te maken. In sommige buurten wordt af en toe ook een feestje gevierd om elkaar beter te leren kennen of om nieuwe bewoners welkom te heten. WVT heeft spelmaterialen en andere spullen die tegen een kleine vergoeding gehuurd kunnen worden.

WVT verleent ook service aan bewonersgroepen door het gratis ter beschikking stellen van vergaderruimte. Verder kunt u tegen kostprijs gebruik maken van onze kopieermogelijkheden, bijvoorbeeld voor het maken van een wijkkrant. Neem contact op voor nadere informatie.