Bestuur & Beroepskrachten

WVT heeft vele medewerkers. De meeste activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers.
De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken is in handen van een aantal leden van het bestuur en een drietal beroepskrachten. Zij vormen het zgn. “dagelijks team”

Bestuur

Michiel van Weele

Voorzitter:  

– Voorzitten vergaderingen bestuur en ALV 

– Contactpersoon directeur

– Aanspreekpunt algemeen

– Externe vertegenwoordiging (gemeente) Erik van Esterik

Daphne Deurloo

Secretaris:

– Beheren ingekomen en uitgaande stukken   bestuur@vvsowvt.nl

– Voorbereiding vergaderingen en notulen

Erik van Esterik

Penningmeester:

– Begroting en Jaarrekening

– Tussentijdse rapportages

– Contact accountant

– ICT, verzekeringen, contracten, MOP

Ingeborg Korstjens

Organisatie en bedrijfsvoering:

– Personeel

– Organisatieontwikkeling en externe contacten

– Vrijwilligersbeleid, vergoedingen en werving

– Klachtenprocedure

Dores Lignac

Ledencontact en ledeninzet bij activiteiten:

– Jaarplanning activiteiten

– Contact met leden / Lief en leed

Niels van Vogelpoel

Communicatie & PR:

– Interne communicatie

– Externe communicatie

– Website

– Contact pers

– KVW, Boekenbeurs, Bazaar en KUEP Niels van Vogelpoel (grote activiteiten)

Beroepskrachten

Ruud Jansen, directeur
Karima Kaddouri, sociaal cultureel werkster 
Iwan Zwanenbeek, beheerder

Klachten

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij het bestuur. Stuur daartoe een e-mail naar bestuur@vvsowvt.nl .

Vertrouwenspersoon

Heb jij een probleem of klacht over de geboden dienstverlening en wil je daarover vertrouwelijk in gesprek? 

Dan kunt u via deze link (klik hier ) in contact komen met onze vertrouwenspersoon