Bestuur & Beroepskrachten

WVT heeft vele medewerkers. De meeste activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken is in handen van een aantal leden van het bestuur en een drietal beroepskrachten. Zij vormen het zgn. “dagelijks team”. 

Bestuur

Ingeborg Korstjens

Voorzitter: 

– Voorzitten vergaderingen bestuur en ALV 

– Contactpersoon directeur

– Aanspreekpunt algemeen

 

– Externe vertegenwoordiging (gemeente)

Daphne Deurloo

Secretaris:

– Beheren ingekomen en uitgaande stukken   bestuur@vvsowvt.nl

– Voorbereiding vergaderingen en notulen

 

 

Erik van Esterik

Penningmeester:

– Begroting en Jaarrekening

– Tussentijdse rapportages

– Contact accountant

– ICT, verzekeringen, contracten, MOP

 

 

Marijke van der Lubben

Ledencontact en ledeninzet bij activiteiten:  

– Contact met leden 

– Lief en leed 

– Jaarplanning activiteiten 

 

 

Marcia van Dooren

Organisatie en bedrijfsvoering:

– Personeel

– Organisatieontwikkeling en externe contacten

– Vrijwilligersbeleid, vergoedingen en werving

– Klachtenprocedure

Beroepskrachten

Ruud Jansen, directeur
Karima Kaddouri, sociaal cultureel werker 
Iwan Zwanenbeek, beheerder

Klachten

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij het bestuur. Stuur daartoe een e-mail naar bestuur@vvsowvt.nl.

Vertrouwenspersoon

Heb jij een probleem of klacht over de geboden dienstverlening en wil je daarover vertrouwelijk in gesprek? 

Dan kunt u via deze link klik hier in contact komen met onze vertrouwenspersoon