Bestuur & Beroepskrachten

De grote evenementen bij WVT worden mede mogelijk gemaakt dankzij veel vrijwilligers.
De dagelijkse gang van zaken is in handen van het dagelijks team bestaande uit beroepskrachten en kernvrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging.

Beroepskrachten

Ruud Jansen

Directeur:

r.jansen@vvsowvt.nl

 

Karima Kaddouri

Sociaal cultureel werker 

k.kaddouri@vvsowvt.nl

Annie Naber

Sociaal cultureel werker 

a.naber@vvsowvt.nl

Iwan Zwanenbeek

Bestuur

Han Lusas Luijckx

Voorzitter: 

– Voorzitten vergaderingen bestuur en ALV 

– Contactpersoon directeur

– Aanspreekpunt algemeen

 

– Externe vertegenwoordiging (gemeente)

Daphne Deurloo

Secretaris:

– Beheren ingekomen en uitgaande stukken   bestuur@vvsowvt.nl

– Voorbereiding vergaderingen en notulen

 

 

Vacant

Penningmeester:

– Begroting en Jaarrekening

– Tussentijdse rapportages

– Contact accountant

– ICT, verzekeringen, contracten, MOP

 

 

Ingeborg Korstjens

Organisatie en bedrijfsvoering:

– Personeel

– Organisatieontwikkeling en externe contacten

– Vrijwilligersbeleid, vergoedingen en werving

– Klachtenprocedure

Marcia van Dooren

Algemeen bestuurslid

Marijke van der Lubben

Algemeen bestuurslid

Klachten

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij het bestuur. Stuur daartoe een e-mail naar bestuur@vvsowvt.nl.

Vertrouwenspersoon

Heb jij een probleem of klacht over de geboden dienstverlening en wil je daarover vertrouwelijk in gesprek? 

Dan kunt u via deze link klik hier in contact komen met onze vertrouwenspersoon