De Stichting vrienden van WVT is in het leven geroepen om de vereniging WVT financieel te ondersteunen. De stichting doet investeringen om de kosten van activiteiten, bijvoorbeeld door aanschaf van materialen voor de kindervakantieweek, naar beneden te brengen. Verder valt te denken aan het bijspringen bij onverwachte uitgaven van de vereniging, het verlagen van de kosten van het gebouw (denk aan extra zonnepanelen) en het financieel ondersteunen van doelgroepen bij deelname aan activiteiten.

Word vriend of steun ons eenmalig

De Stichting vrienden van WVT ondersteunt de vereniging WVT met middelen die zij ontvangt uit donaties, sponsoring, vaste bijdragen van vrienden en eenmalige giften in natura of legaten.

Wilt u WVT – sinds 1923 een sociaal middelpunt in gemeente De Bilt – ook graag ondersteunen?

Dat kan door vrienden van WVT te worden! U belooft dan WVT te ondersteunen door een jaarlijkse overmaking van € 30,– naar NL26 RABO 0373 9909 44 ten name van Stichting vrienden van WVT. U kunt er ook voor kiezen om vrienden voor het leven te worden met een éénmalige bijdrage van minimaal € 1.000,-. Tenslotte kunt u uiteraard ook éénmalig een door uzelf bepaalde bijdrage overmaken naar de stichting. Een officiële schenking kunt u doen via uw notaris en/of een testament.

Vrienden van WVT

Vrienden voor het leven

Eenmalige donatie

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting vrienden van WVT.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Bestuur van Stichting vrienden van WVT

Magda Korteweg, voorzitter
Michiel van Weele, penningmeester
Daphne Deurloo, secretaris

Jaarverslag 2023 Stichting vrienden van WVT

 

 

Gegevens 
KvK: 83969403
RSIN: 863053312
IBAN: NL26 RABO 0373 9909 44
Contact

030-228 4973
vrienden@vvsowvt.nl