Privacyverklaring

Datum: 01 januari 2019

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een overeenkomst
 • Uw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 Cookies

Voor meer informatie over Cookies en welke Cookies wij gebruiken op onze website, verwijzen we u graag door naar onze Cookie verklaring.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Derden en sub-processoren

De informatie wordt niet met derden gedeeld, los van partners die als sub-processor betrokken zijn bij de gegevensopslag. Met deze sub-processoren zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Sub-processoren

We maken gebruik van onderstaande partners die ook met de verwerking van persoonsgegevens betrokken kunnen zijn.

Dropbox (file management & back-ups, buiten EU)

Dropbox heeft zich gecommitteerd aan de GDPR wetgeving en is onder andere aangesloten bij het volgende goedgekeurde certificaten: ISO 27001/2, ISO27018/17 en SOC 2. Meer info: https://www.dropbox.com/nl_NL/security/GDPR

Google (webstatistieken & email, buiten EU)

Google heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving, voldoet aan meerdere ISO certificereingen, is aangesloten bij Privacy Shield en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. Meer info: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

MailChimp

MailChimp heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. Meer info: https://mailchimp.com/about/security/

WooCommerce

WooCommerce heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. Meer info: https://woocommerce.com/gdpr/

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan veranderen. We adviseren daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u zelf in formulieren op de website invult, worden enkel en alleen gebruikt om uw aanvraag/verzoek te kunnen behandelen. De gegevens worden na 30 dagen na afhandeling verwijderd, tenzij ze voor een andere rechtmatig doel bewaard dienen te worden (bijv. als u een klant bent of als u zich hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief).

Keuzes voor persoonsgegevens

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die we van hen hebben te (laten) veranderen, of verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Vragen, uw gegevens inzien of laten verwijderen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, u gegevens wilt inzien of laten verwijderen, kun u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.