Hartelijk dank voor uw donatie aan Stichting vrienden van WVT. Welzijnsvereniging Tuindorp kan uw steun altijd goed gebruiken.