Rienk Miedema ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op 26 april werd Rienk met een koninklijke onderscheiding (lid in de orde van Oranje Nassau) in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk dat hij gedurende 50 jaar bij diverse organisaties en verenigingen heeft verricht. 

Zo ook bij WVT. Enthousiast gemaakt door Gerard van de Klomp maakt Rienk sinds 2009 deel uit van het team van deskundige belastingvrijwilligers. In de be-ginjaren toen er nog niet veel vrijwilligers waren, hielpen Rienk en Gerard in de drukke maanden ieder tientallen mensen per week. De laatste jaren zijn er wat meer vrijwilligers bij gekomen en is het werk wat beter verdeeld. 

Naast de belastinghulp heeft Rienk zich ook ingezet voor incidentele activiteiten, zoals hulp bij de tweedehands boekenmarkt. Wij feliciteren hem van harte! 

IMG_9733