Protocol Corona

Tot 15 maart is ons gebouw gesloten.

We hopen u in 2021 zo snel als mogelijk is, weer te zien.

Vooraf

We vragen u uw bezoek uit te stellen als u klachten heeft die kunnen wijzen op corona zoals:

  • Neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Onze medewerkers kunnen u bevragen op deze symptomen en zullen bij twijfel genoodzaakt zijn u te vragen naar huis te gaan.

Looproute

Om onnodig verkeer in het gebouw te  beperken, vragen we u de looproutes, aangegeven met geel/zwarte pijlen op de vloer te volgen.

Om het gebouw te verlaten is er nieuwe uitgang gecreëerd.

Ventilatie

Bij alle activiteiten wordt de ventilatie geoptimaliseerd door binnen- en buitendeuren permanent geopend te houden en de aanwezige ventilatiesystemen maximaal in te zetten.

Handen desinfecteren

Bij de receptie, bar en toiletten staan desinfecterende middelen waarmee handen ontsmet kunnen worden.

1,5 meter afstand

Natuurlijk geldt ook in ons gebouw de 1,5 meterregel.

Mondkapje

Bij verplaatsing in het gebouw is het dragen van een mondkapje een dringend geadviseerd. Bij activiteiten hoeft u echter geen mondkapje dragen.

Extra dagelijkse schoonmaak

Door de dag heen zal er naast de vaste schoonmaakwerkzaamheden extra aandacht uit gaan naar:

· Deurklinken en lichtknopjes

· armleuningen van stoelen in ruimtes die gebruikt zijn

· tafels van ruimtes die gebruikt zijn

· bedieningsknoppen kopieerapparaten

· toetsen koffiezetapparaat

· toiletten

 

Instructies flexwerkplekken:

Maak voordat u de werkplek gaat gebruiken alle contactpunten schoon:

· Telefoon, hoorn en toetsen

· Toetsenbord en muis

· Aan/uit-knop pc

· Armleuningen van je stoel

· Bureau rondom je toetsenbord en muis