Om onnodig verkeer in het gebouw te hebben beperken vragen we je te houden aan de voorschriften zoals aangegeven.

Verlaat het gebouw zoveel als mogelijk via de dichtstbijzijnde nooduitgang.