WVT heeft vele medewerkers. De meeste activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers.
De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken is in handen van een aantal leden van de coördinatiegroep (= het onbezoldigde bestuur van WVT) en een drietal beroepskrachten. Zij vormen het zgn. “dagelijks team”.

Coördinatiegroep 
Ada van Dis (dagelijks team)
Marieke Cornet
Magda Korteweg
Ineke Nieuwendijk
Niels van Vogelpoel
Michiel van Weele

Beroepskrachten
Chadia Chakiri, huishoudelijk medewerkster
Morag Cullinane, activiteitenbegeleidster dans
Nadia Diouri, huishoudelijk medewerkster
Guido van Haren, beheerder (dagelijks team)
Ruud Jansen, directeur (dagelijks team)
Gert-Jan Poppink, sociaal-cultureel werker (dagelijks team)

Op de foto: de coördinatiegroep plus 2 beroepskrachten (v.l.n.r.): Ruud Jansen, Ineke Nieuwendijk, Ada van Dis, Niels van Vogelpoel, Michiel van Weele (staand), Marieke Cornet, Magda Korteweg, Gert-Jan Poppink (zittend)

Klachten
Ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij het bestuur. Stuur daartoe een e-mail naar info@vvsowvt.nl.

Vertrouwenspersonen
Heb jij een probleem of klacht over de geboden dienstverlening en wil je daarover vertrouwelijk in gesprek? Neem contact op via 030 2284973 en we brengen je  in contact met de vertrouwensfunctionaris.