WVT heeft vele medewerkers. De meeste activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken is in handen van een aantal leden van de coördinatiegroep (= het onbezoldigde bestuur van WVT) en een drietal beroepskrachten (het zogenaamde “dagelijks team”).

Coördinatiegroep 
Ada van Dis (dagelijks team)
Marieke Cornet
Magda Korteweg
Ineke Nieuwendijk
Niels van Vogelpoel
Michiel van Weele

Beroepskrachten
Chadia Chakiri, huishoudelijk medewerkster
Morag Cullinane, activiteitenbegeleidster dans
Nadia Diouri, huishoudelijk medewerkster
Guido van Haren, beheerder (dagelijks team)
Ruud Jansen, directeur (dagelijks team)
Gert-Jan Poppink, adviseur participatie en samenlevingsopbouw (dagelijks team)

Op de foto: de coördinatiegroep plus de 2 beroepskrachten die bij haar vergaderingen aansluiten (v.l.n.r.): Ruud Jansen, Ineke Nieuwendijk, Ada van Dis, Niels van Vogelpoel, Michiel van Weele (staand), Marieke Cornet, Magda Korteweg, Gert-Jan Poppink (zittend)