Judo

Vanaf vijf jaar kan een kind al bij de WVT komen judoën. Er zijn drie groepen die op de woensdagmiddag de mat op gaan. Op een ontspannen en ongedwongen wijze leren de kinderen zich spelenderwijs de technieken eigen te maken, waarbij acceptatie en respect op de voorgrond staat. Het kind leert dat winnen niet het belangrijkst is, maar dat het plezier hebben en de omgang met de andere kinderen veel waardevoller is.

Motorische vaardigheden worden ontwikkeld, samen stoeien in een veilige omgeving en sociale vaardigheden die daardoor vanzelf ontplooien.

De eerste twee lessen kan een kind vrijblijvend meedoen. Daarna volgt een eventueel lidmaatschap.

Tijden        : woensdag        15.00 – 16.00 uur        5 t/m 8 jaar

                    woensdag         16.00 – 17.00 uur        8 t/m 10 jaar

                    woensdag         17.00 – 18.00 uur        10 t/m 13  jaar 

Kosten       : € 36,00 per kwartaal.

Docent      : Martin Koudijs