Wij hebben u kortgeleden uitgenodigd voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 12 november a.s. vanwege de grote bezuiniging die de gemeente in 2020 aan WVT wilde opleggen. Na verweer onzerzijds heeft de gemeente besloten de bezuiniging een jaar door te schuiven naar 2021.  Hiermee valt de noodzaak voor een ingelaste ALV weg. We hebben hierdoor meer tijd om te onderzoeken wat de consequenties van deze voor ons zeer ingrijpende financiële bezuiniging zijn en kunnen dit bespreken tijdens de reguliere ALV in het voorjaar van 2020. U ontvangt hiervoor opnieuw een uitnodiging.

%d bloggers liken dit: