Eet-es–mee voor 55-plussers

Eens per maand houden we voor ouderen die lid zijn van onze vereniging een gezellige en heerlijke 3 gangen maaltijd, die we “Eet-es-mee” noemen. Het is een vaste groep mensen die hier gebruik van maken en zo nu en dan komen er plaatsjes vrij. Wil je hier graag gebruik van maken, plaats je dan op de wachtlijst, ook zijn er soms incidenteel plekjes vrij en dan worden de mensen van de wachtlijst gebeld. Er wordt veel werk gemaakt van de tafelaankleding en natuurlijk van de maaltijd zelf. We beginnen om 16.30 uur met een drankje vooraf. Traditioneel vindt in december het kerstdiner plaats.

Data:           zaterdag 7 september, 19 oktober, 23 november en 21 december 2024 

Tijd:            16.30-19.30 uur 

Kosten:       €15,00 per persoon