Algemene ledenvergadering

 

Verslag Algemene Ledenvergadering op maandagavond 19 april 2021 

Op de eerste digitale ALV van WVT mochten we 12 leden via Zoom verwelkomen. Directeur Ruud Jansen en het bestuur van WVT waren ter plekke aanwezig in het gebouw, uiteraard op 1,5 meter afstand. De techniek was in de uiterst professionele handen van Niels van Vogelpoel maar ook de deelnemers toonden zich digitaal vaardig: er werden op het juiste moment digitale handjes en duimpjes opgestoken. 

Vaste onderdelen van deze jaarlijkse ALV zijn het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen jaar (2020) en de begroting en het werkplan voor het komende jaar (2022). Bij de financiële stukken had de nieuwe penning-meester Erik van Esterik een toelichting geschreven die hij in grote lijnen doornam tijdens de ALV. Deze heldere toelichting werd erg gewaardeerd. Daarnaast werd er kort van gedachten gewisseld over hoe WVT na corona weer kan opstarten en dat er twee nieuwe medewerkers aangetrokken zullen worden. 

Het voorgedragen algemene bestuurslid Ingeborg Korstjens stelde zich voor en werd warm welkom geheten na haar benoeming. 

Tijdens de bespreking van het werkplan en de rondvraag kwam naar voren hoe betrokken en vol energie en ideeën de leden van WVT zijn. Ook zij staan te trappelen om de activiteiten van WVT zo spoedig mogelijk weer te kunnen starten. 

We kijken terug op een geslaagde ALV en danken de aanwezigen voor hun bijdrage. Met vriendelijke groet, Daphne Deurloo, secretaris 

— Alvast voor uw agenda— 

Op maandagavond 30 augustus 2021 om 20:00 zal de volgende ALV plaatsvinden waarin een voorstel voor aanpassing van de sta-tuten van WVT zal worden voorgelegd. Ook zal aan het begin van het nieuwe seizoen de doorstart van de activiteiten van WVT aan bod komen! 

Stukken algemene ledenvergadering 2021