Algemene ledenvergadering

Beste leden van WVT,

Van harte nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 30 augustus 2021  om 20:00 uur.

Naar aanleiding van het oprichten van de Stichting Vrienden van WVT (agendapunt 9) is het verstandig om de statuten van WVT (uit 2004) aan te passen aan de huidige tijd. Het belangrijkste hierbij is om de eerder door de ALV vastgestelde verandering van de betekenis van de letters WVT naar Welzijnsvereniging Tuindorp, vereniging voor Samenlevingsopbouw consequent door te voeren. Er worden ook enkele andere actualisaties voorgesteld.

WVT heeft niet stilgestaan in de afgelopen maanden! We blikken terug op de opstart na corona, naar de prachtige kindervakantieweek in juli en de boekenbeurs in augustus die op het moment van de ALV net afgesloten zal zijn.

We kijken ook vooruit naar het nieuwe seizoen, hopelijk is bijna alles weer normaal. Het (uitgebreide) dagelijks team heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen. En…. onze nieuwe sociaal-cultureel werker, Karima Kaddouri, zal zich graag aan u voorstellen!

Zoals altijd is er gelegenheid om uw ideeën en opmerkingen naar voren te brengen en om vragen te stellen. Het lijkt ons ook een fijn moment om even met elkaar bij te kunnen praten!

LET op: U dient zich van tevoren via deze pagina aan te melden.

Aanmelden is verplicht vanwege coronamaatregelen. Het is natuurlijk ook wel zo prettig voor ons om te weten met hoeveel u komt. Dan kunnen wij de vergadering goed voorbereiden.

Wij wensen u nog een mooie zomer en zien u graag verschijnen op 30 augustus.

Inloop tussen 19:30 en 20 uur bij WVT.

Namens het bestuur van WVT,

Michiel van Weele en Daphne Deurloo

Stukken algemene ledenvergadering 2021