Algemene ledenvergadering

Beste leden van WVT, 

Van harte nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 19 april 2021 om 20:00 uur. 

Onderwerpen die op deze avond aan bod zullen komen zijn de jaarlijkse stukken, een voorstel voor aanpassing van statuten van de vereniging en de voordracht van Ingeborg Korstjens als nieuw bestuurslid. 

Vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Een paar dagen voor de vergadering zult u een link voor Zoom** ontvangen. Mocht deelname via Zoom onoverkomelijk zijn, dan kunt u hiernaast aangeven fysiek aanwezig te willen zijn en zal overlegd worden of dit mogelijk gemaakt kan worden. 

Hopelijk tot ziens op 19 april! 

namens het bestuur, 

Michiel van Weele en Daphne Deurloo

* De aangepaste statuten van de vereniging en de statuten van de Stichting Vrienden van WVT zal in de week van maandag 12 april op deze pagina geplaatst worden. 

** Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis heeft een goede handleiding voor het installeren en gebruiken van Zoom: www.demedischspecialist.nl

 

Aanmeldformulier ALV