Servicecentrum

Openingstijden receptie

Op onderstaande momenten kunt u bij de receptie terecht voor inschrijving, hulp en informatie:

  • Maandag 9.00-16.00 uur
  • Dinsdag 9.00-16.00 en 19.00-20.00 uur
  • Woensdag 9.00-16.00 uur
  • Donderdag 9.00-16.00 uur

Belastingzaken
Het hele jaar door kunt u bij ons terecht met vragen over belastingzaken, bijvoorbeeld over het aanvragen van teruggave via een T-formulier. Ook kunt u bij ons terecht voor hulp bij het invullen van de aangifte voor de loonbelasting. Onze deskundige vrijwilliger zit dan voor u klaar achter de computer om uw aangifte digitaal te verwerken. Ook als u nog geen DigiD hebt, kunt u bellen; deze wordt dan tijdens uw afspraak aangevraagd. U moet dan wel enkele dagen later terugkomen om de code te activeren.

  • tweewekelijks op dinsdagavond vanaf 19.00 uur na afspraak
  • eerste dinsdag van de maand vanaf 13.00 uur na afspraak

In maart worden er extra spreekuren gehouden. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken zodra u de jaaropgave(n) ontvangen hebt.

Advies en aanvragen van DigID is gratis. Hulp bij het doen van aangifte kost € 7,50 voor leden, € 15,00 voor niet-leden.

Formulieren invullen door de Formulierenbrigade
Voor inwoners van de gemeente De Bilt met een minimuminkomen is het mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen diverse formulieren. Denk aan zaken rondom ziektekostenverzekering, aanvragen AOW/pensioen, studiefinanciering etc. U kunt daarvoor terecht bij de Formulierenbrigade op diverse locaties in de gemeente Zeist. Bent u niet in staat om naar Zeist te reizen dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken bij WVT. Een afspraak maken kan via de administratie van WVT op 030 2284973.


Wetswinkel

Tijdens dit spreekuur bent u welkom voor advies over allerlei juridische problemen, zoals bijvoorbeeld huur, koop, uitkeringen, arbeidszaken, echtscheidingen

  • tweewekelijks op dinsdagavond 20.00-21.00 uur na afspraak


Notariszaken

Bij het spreekuur voor notariszaken kunt u terecht met vragen over zaken als testamenten, successie- en schenkingsrecht, het maken van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, het kopen van een huis, het opnemen van een hypothecaire geldlening, het doen van schenkingen, het oprichten van een vereniging of stichting, voogdijbenoeming.

  • 2e dinsdag v/d maand 20.00-21.00 uur na afspraak